• Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen
 • Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen
 • Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen
 • Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen

Gastouderbureau I Casa

Turris 6 - 6661 TG Elst

06 194 701 15

Oudercommissie

Praat mee!

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de kwaliteit van gastouderbureau I Casa? Meldt u zich dan aan voor deelname aan de oudercommissie. Uw adviezen en ideeën stellen we zeer op prijs en nemen we serieus.

De instelling van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor elk gastouderbureau die voortkomt uit de Wet kinderopvang. Maar naast de wettelijke verplichting zijn er nog een aantal andere aspecten die maken dat ouders het belangrijk vinden lid te zijn van de oudercommissie.
Ouders vinden de zorg voor kinderen heel erg belangrijk. Als ouder willen ze immers het beste voor hun kind. Zij willen daarom dat ze de beste zorg krijgen, ook op momenten dat ze er zelf niet voor hun eigen kind(eren) kunnen zijn.
De oudercommissie heeft een grote stem binnen gastouderbureau I Casa. Hierdoor kunnen zij een belangrijk steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg voor kinderen. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden en kan advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot:

 • Het kwaliteitsbeleid van het gastouderbureau
 • Het pedagogische beleidsplan
 • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders
 • Tariefstelling voor de gastouderopvang

Het doel van de oudercommissie is de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, te adviseren ten aanzien van kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders bij de directie van het gastouderbureau.
Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij I Casa. Het reglement van de oudercommissie wordt tevens naar een ieder verstuurd die een overeenkomst inzake gastouderopvang heeft met I Casa. Bent u nieuwsgierig geworden naar het reglement? Klik dan hier.

 • Selectiecriteria's gastouderopvang

  Gastouderopvang moet tegenwoordig voldoen aan een flink aantal criteria's die de Wet Kinderopvang stelt. Dat geeft u de zekerheid dat de opvang plaatsvindt onder strikte voorwaarden en tevens de veiligheid en geborgenheid biedt die u mag verwachten. Voor onze gastouders hanteren wij een aantal eisen waaraan voldaan moet zijn voordat opvang plaatsvindt. 

 • Altijd een vertrouwd gezicht

  Gastouderopvang is kleinschalig van opzet en daardoor is er altijd een vertrouwd gezicht voor u en uw kinderen. Dit geeft rust waardoor u zonder stress naar uw werk kan gaan. Meer weten? We hebben de voordelen voor u op een rijtje gezet.

 • Jaarlijks kwaliteitsonderzoek

  Naast de jaarlijkse inspecties bij de gastouders thuis wordt I Casa ook bezocht door de GGD om te beoordelen of het bureau aan alle eisen voldoet die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang. Deze inspecties en de bijbehorende rapporten worden gepubliceerd op de website en kunt u dus altijd inzien.

Visie

Visie

Toewijding, geborgenheid en individuele aandacht zijn uitermate belangrijk. 

Lees meer

Inschrijven

Inschrijven

U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Lees meer

Tarieven

Tarieven

Gastouderopvang is vaak betaalbaar. Ook in geval van opvang aan huis. Interesse?

Lees meer

Contact

Contact

Aan de hand van uw vraag kunnen we u vrijblijvend adviseren. Vul uw gegevens hier in.

Lees meer