• Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen
 • Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen
 • Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen
 • Gastouderbureau I Casa

  Gastouderbureau I Casa

  Met hart voor uw kinderen

Gastouderbureau I Casa

Turris 6 - 6661 TG Elst

06 194 701 15

Selectiecriteria voor gastouders

Bij de selectie van gastouders gaat het erom te beoordelen of iemand geschikt is als gastouder. Het allerbelangrijkst is uiteraard dat u het ontzettend leuk vindt om met kinderen om te gaan. Omdat wij onze gastkinderen een stabiele omgeving willen bieden waar zij in alle rust een aantal jaren van hun jonge leven kunnen spelen en groeien, hebben wij een aantal eisen opgesteld waaraan al onze gastouders moeten voldoen:

Algemeen

 • Gastouder is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering;
 • Gastouder heeft tevens een mede inzittenden verzekering (bij gebruik van een auto)
 • Gastouder gebruikt alleen goedgekeurde autostoeltjes;
 • Gastouder is bereid om minimaal 8 uur per week per kind opvang te bieden (nader af te spreken met vraagouder)
 • Gastouder is voor langere tijd beschikbaar i.v.m. continuïteit

Persoonlijkheid

 • Gastouder heeft de minimale leeftijdsgrens van 21 jaar
 • Gastouder beschikt over een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid
 • Gastouder bezit organisatietalent
 • Gastouder beschikt over een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Gastouder is in staat om continuïteit en stabiliteit te bieden
 • Gastouder heeft een open en flexibele instelling
 • Gastouder beheerst de Nederlandse taal goed
 • De opvangruimte van de gastouder is te allen tijde rookvrij

Motivatie

 • Gastouder heeft een positieve houding ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan eigen ouders
 • Gastouder heeft plezier in het omgaan met kinderen
 • Gastouder is gemotiveerd om als zelfstandig ondernemer een stabiele basis te vormen voor de opgevangen kinderen

Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau

 • Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het respecteren van de privacy van vraagouders
 • Bereidheid het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau te volgen
 • Bereidheid tot bijscholing
 • Bereidheid tot een bezoek van de GGD

Pedagogische kwaliteiten

 • Ervaring met kennis van de ontwikkeling van kinderen door eigen of andere kinderen of opleiding (minimale criteria zijn MBO Niveau 2, Zorg en Welzijn
 • In bezit zijn van geldig certificaat Eerste Hulp Bij Kinderen (en/of bereid zijn deze cursus jaarlijks te volgen)
 • Geldige VOG van de gastouder alsmede alle huisgenoten boven de 18 jaar (continue screening)
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • In staat zijn tot het inspelen op de behoefte van ieder kind

Omgevingsfactoren

 • De opvangruimte van de gastouder moet hygiënisch en kindveilig zijn, zowel binnen als buiten
 • In het huis moet voldoende ruimte zijn om te spelen, te eten en te slapen. (binnen speel- en slaapruimte min. 3 m2 per kind, de buitenspeelmogelijkheid min. 4 m2 per kind)
 • In de nabije omgeving moet er gelegenheid zijn om buiten te kunnen spelen (speeltuin, grasveld, speelplaats)
 • Bereidheid om aanpassingen aan te brengen (bv tuinhekje, stopcontactbeveiligers, rookmelders) De eventuele huisdieren moeten kindvriendelijk zijn. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden met huisdieren
 • De gemiddelde temperatuur in huis is rond de 20°C (Niet onder de 17°C of boven de 27°C)

Wilt u als gastouder aan de slag en woont u in de gemeente Overbetuwe? Belangrijk is dan om te weten dat deze gemeente per 1 juli 2015 leges heft voor registratie van een nieuwe voorziening. De gemeentes in Nederland krijgen van de overheid financiele middelen om kindercentra en gastouders de inspecteren en in te schrijven in het LRKP. Voor de gemeente Overbetuwe is dit echter helaas niet toereikend. Als u als gastouder aan de slag wilt gaan, of u wilt op een nieuw adres opvangen, moet u voor deze registraties leges betalen. Voor de gemeente Overbetuwe is het bedrag vastgesteld op €. 430,00 per aanvraag. De gemeente brengt dit bij I Casa in rekening. I Casa zal voor de aanvraag tot registratie de factuur doorbelasten aan de gastouder. Voor het indienen van de aanvraag dient het bedrag voldaan te zijn aan I Casa.

 • Jaarlijks kwaliteitsonderzoek

  Naast de jaarlijkse inspecties bij de gastouders thuis wordt I Casa ook bezocht door de GGD om te beoordelen of het bureau aan alle eisen voldoet die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang. Deze inspecties en de bijbehorende rapporten worden gepubliceerd op de website en kunt u dus altijd inzien.

 • Selectiecriteria's gastouderopvang

  Gastouderopvang moet tegenwoordig voldoen aan een flink aantal criteria's die de Wet Kinderopvang stelt. Dat geeft u de zekerheid dat de opvang plaatsvindt onder strikte voorwaarden en tevens de veiligheid en geborgenheid biedt die u mag verwachten. Voor onze gastouders hanteren wij een aantal eisen waaraan voldaan moet zijn voordat opvang plaatsvindt. 

 • Altijd een vertrouwd gezicht

  Gastouderopvang is kleinschalig van opzet en daardoor is er altijd een vertrouwd gezicht voor u en uw kinderen. Dit geeft rust waardoor u zonder stress naar uw werk kan gaan. Meer weten? We hebben de voordelen voor u op een rijtje gezet.

Visie

Visie

Toewijding, geborgenheid en individuele aandacht zijn uitermate belangrijk. 

Lees meer

Inschrijven

Inschrijven

U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Lees meer

Tarieven

Tarieven

Gastouderopvang is vaak betaalbaar. Ook in geval van opvang aan huis. Interesse?

Lees meer

Contact

Contact

Aan de hand van uw vraag kunnen we u vrijblijvend adviseren. Vul uw gegevens hier in.

Lees meer